Što Je Socijalna Zaštita Rada

Što Je Socijalna Zaštita Rada
Što Je Socijalna Zaštita Rada
Anonim

Socijalna zaštita rada u Rusiji skup je mjera koje su razvila nadležna državna tijela pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i socijalne zaštite Ruske Federacije. Njegova je svrha zakonska regulacija pitanja poput plaća, zaštite rada, radnih odnosa, nadzora nad zapošljavanjem i nezaposlenošću i drugih jednako važnih pitanja.

Što je socijalna zaštita rada
Što je socijalna zaštita rada

U skladu s ruskim zakonodavstvom utvrđuje se minimalna stopa plaće (minimalna plaća). Pod uvjetom da je zaposlenik u potpunosti zaposlen, nema pravo mjesečno plaćati manje novca. Iznimke su dopuštene samo ako osoba radi s nepunim ili nepunim radnim vremenom. Uz saveznu minimalnu plaću, postoje i regionalne minimalne plaće i rastući regionalni koeficijenti (na primjer, za regije Dalekog sjevera i područja koja su im izjednačena u pogledu klimatskih uvjeta).

Zaštita rada skup je zakonskih, organizacijskih, tehničkih, sanitarno-higijenskih i drugih normi koje poslodavac mora poštivati kako bi očuvao život i zdravlje radnika tijekom rada. Prema zakonu, država zaposleniku jamči zaštitu prava na rad u uvjetima koji udovoljavaju svim gore navedenim standardima. Ispunjavanje propisa nadzire Federalni inspektorat rada. Postoji niz drugih regulatornih tijela, na primjer, Državni energetski nadzor pod nadzorom Ministarstva goriva i energije Ruske Federacije, Državni nadzor nad vatrogastvom itd.

Odgovorni su dužnosnici krivi za kršenje uvjeta zaštite rada. Ovisno o okolnostima povrede i težini posljedica, ona može biti disciplinska (ukor, ukor, otkaz) ili upravna (upravna kazna, izuzeće). U najtežim slučajevima počinitelj je kazneno odgovoran.

Radni odnosi, odnosno odnos između zaposlenika i poslodavca, regulirani su Zakonom o radu koji je stupio na snagu 1. veljače 2002. Ovim se kodeksom utvrđuju prava i obveze radnika i poslodavca, uređuju pitanja nagrađivanja i zaštite rada, postupak rješavanja radnih sporova. Također osigurava značajke pravne regulative rada maloljetnika, učitelja, sportaša, ljudi koji rade na rotacijskoj osnovi.

Preporučeni: