Kako Izračunati Kamate Prema članku 395. Građanskog Zakonika Ruske Federacije

Sadržaj:

Kako Izračunati Kamate Prema članku 395. Građanskog Zakonika Ruske Federacije
Kako Izračunati Kamate Prema članku 395. Građanskog Zakonika Ruske Federacije

Video: Kako Izračunati Kamate Prema članku 395. Građanskog Zakonika Ruske Federacije

Video: Kako Izračunati Kamate Prema članku 395. Građanskog Zakonika Ruske Federacije
Video: POČINJU VELIKE PROMENE U BiH! Vojska i granice u Republici Srpskoj! - Srbija Online 2023, Rujan
Anonim

Ako imate pravo primiti određenu svotu novca, a taj ste novac dobili s odgodom, prema čl. 395. Građanskog zakonika Ruske Federacije, imate pravo na naknadu dužnika zbog činjenice da je previše koristio vaš novac. Ova naknada predstavlja određeni postotak iznosa.

Kako izračunati kamate prema članku 395. Građanskog zakonika Ruske Federacije
Kako izračunati kamate prema članku 395. Građanskog zakonika Ruske Federacije

Nužno je

Kamatna stopa refinanciranja, iznos već ispunjene novčane obveze, broj dana kašnjenja u izvršenju plaćanja, kalkulator

Upute

Korak 1

Prema članku 395. Građanskog zakonika Ruske Federacije, osnova za izračunavanje kamata koje nadoknađuju zakašnjelo plaćanje je diskontna stopa bankovnih kamata, koja se inače naziva stopom refinanciranja. Ova se stopa povremeno postavlja odgovarajućim uputama Banke Rusije. Do lipnja 2010. ta se stopa mijenjala u prosjeku jednom mjesečno, ali od tada su promjene bile mnogo rjeđe.

Korak 2

Da biste izračunali kamate, morate saznati koju je stopu refinanciranja postavila banka na dan kada je novčana obveza ipak otplaćena (a nikako na dan od kada je kašnjenje počelo!). Ako još nije isplaćen, još je prerano za izračun kamate na naknadu kašnjenja jer imate značajnijih problema povezanih s dobivanjem stvarnog iznosa duga.

3. korak

Ako sporazum između vas i suprotne strane utvrdi drugačiji postotak povrata zaostalih povrata, tada ćete, naravno, koristiti upravo taj postotak, a ne diskontnu stopu banke.

4. korak

Diskontna stopa utvrđuje se kao postotak godišnje. Prema praksi primjene odredbi Građanskog zakonika koji se razmatra, broj dana u godini smatra se jednakim 360, u mjesecu - 30, ako sporazumom stranaka nije drukčije određeno. Broj dana kašnjenja obveze računa se od dana kada je ta obveza trebala biti ispunjena do dana kada je stvarno ispunjena, ako zakonom ili ugovorom nije drugačije određeno.

Korak 5

Kamate za korištenje sredstava naplaćenih u skladu s člankom 395. Građanskog zakonika Ruske Federacije izračunavaju se prema sljedećoj formuli: (iznos novčane obveze) * (kamatna stopa refinanciranja) * (broj dana kašnjenja u ispunjavanju obveze) / (360 dana). Na primjer, dva mjeseca ste kasnili s plaćanjem 15 tisuća rubalja. Na kraju ova dva mjeseca kašnjenja, diskontna stopa banke iznosila je 8% godišnje. Dakle, pored ovih 15 tisuća, imate pravo zahtijevati kamate u iznosu od 15000 * 0,08 * 60/360 = 200 rubalja.

Korak 6

Ako kamate prikupljate putem suda, on ima pravo odlučiti hoće li koristiti diskontnu stopu na dan podnošenja zahtjeva ili na dan donošenja odluke. Sud također ima pravo povećati ili smanjiti iznos naknade koji vam pripada, ovisno o stvarnim posljedicama kašnjenja u plaćanju.

Preporučeni: